Kalp ile ilgili tüm konularda müdahale sonrası tedavi

Alman Kalp Merkezi’nde ve Charité hastanesinde kalp ameliyatı geçirmiş olan hastaların devam niteliğindeki tedavileri Paulinenkrankenhaus hastanesinin dâhiliye bölümünde yürütülmektedir. 2012 yılında 2564 hastaya tam yatılı olarak hizmet verdik. 6651 ekokardiyografik incelemelerin yanı sıra 994 bilgisayarlı tomografi, 961 gastroskopi ve daha pek çok işlev tanısı müdahalesi gerçekleştirilmiştir.

Ağırlıklı çalışma alanlarımız

 • terminal kalp yetmezliği ve terminal pulmoner yetmezliği olan hastaların planlanmış bir organ nakli için hazırlanması,
 • mekanik kan dolaşımı destek sistemlerine bağlı hastaların tedavisi,
 • Kalp, kalp-akciğer ve akciğer nakli olduktan sonra ortaya çıkan komplikasyonların tedavisi,
 • yara iyileşmesi bozukluklarının bir plastik cerrah ile işbirliği içinde tedavi edilmesi,
 • arteriyel hipertoninin ve devamı niteliğindeki hastalıkların, koroner kalp hastalığı, kalp krizi, inme ve Diabetes mellitus ile tiroit bezi hastalıkları gibi metabolizma hastalıklar dahil,
 • gastroskopi ve kolonoskopi,
 • kalp pili izlenmesi,
 • ve organ naklinden sonra hastaların tedavi edilmesi.

Dâhiliye bölümümüzün tanı ve tedavi olanaklarına ilişkin genel bilgiler

1. Endoskopik işlemler
 • Müdahale olanaklı gastroskopi
  (biyopsi, sklerozasyon, argon-plazma koagülasyonu vs.)
 • Müdahale olanaklı kolonoskopi
  (biyopsi, polipektomi)
 • Papilotomi ve taş çıkartma olanaklı ERCP
 • Endobronşiyal ve transbronşiyal biyopsi olanaklı bronşoskopi
 • Gastro-ösofajeal uzun dönem pH metrisi
 • PEG ve PEJ takılması
2. Görüntüleme yöntemleri
 • Ultrason
  1. Abdomen: renk kodlamalı inceleme dâhil
  2. Damarların dopler ultrasonu
  3. Tiroit ultrasonu
 • Ekokardiyografisi (renk kodlamalı dopler incelemesi dâhil)
  1. Transtorakal
  2. Transösofajeal
  3. Stres ekokardiyografisi
 • Röntgen
  1. Toraks röntgeni
  2. Kemik röntgeni
  3. Abdomen röntgeni
 • Modern CT’li bilgisayarlı tomografi (somatom)

3. Akciğer işlevi
 • Akciğerlerde fark tanısına ilişkin incelemeler
4. Uzun süreli ve yüklemeli EKG/uzun süreli kan basıncı ölçümü
 • Uzun süreli EKG: Kalp ritmi bozukluklarının ilişkin fark tanısı incelemesi
 • Yüklenme EKG’si: Yüklenme durumlarında kalp ritmi bozukluklarına ilişkin fark tanısı incelemesi
 • Uzun süreli kan basıncı ölçümü: Kan basıncı dalgalanmalarına ilişkin uzun süreli fark tanısı incelemesi
5. Hemodinamik incelemeler
 • Swan bütün kateteri aracılığıyla sağ kalp kateteri
 • Arteriyel müdahale basınç ölçümü
6. Endomiyorkad biyopsisi
 • Kalp hastalıklarının fark tanısı için doku alımı
7. Punksiyon yöntemi
 • Lumbalpunksiyon
 • Karaciğer
 • Plevra
 • Kemik iliği
8. Takma böbrek tedavisi
 • Hemofiltrasyon (heparin ve sitrat kumandalı)
 • Hemodiyaliz (danışmanlık hizmeti)
9. Yoğun bakım ve ventilasyon
 • Son model cihazlar ile donanmış bir yoğun bakım bölümünde 21 yatak
 • 80’den fazla kardiyolojik cerrahi yoğun bakım tedavisi sonrası bakım konusunda özel bilgisi olan uzman elemanlar
 • Tüm yatak yerlerinde farklı görüntüleme ve ventilasyon kapasitesi
 • Kapsamlı ayırıcı tanı – seçmeli bakım talebine göre uyarlanmış
 • NO inhalasyonu verilerek kontrollü pulmoner arteriyel tansiyon düşürme dahil invazif ventilasyon
 • İnvazif olmayan ventilasyon (BIPAP)