Kalp cerrahisi müdahalesi sonrasındaki tedaviler için bir merkez

Berlin’deki "Paulinenkrankenhaus" hastanesi dâhiliye uzmanlığı bölümüne sahip çağdaş bir özel kliniktir. Hastalarımıza torakal müdahaleler sonrasındaki postoperatif evreden yatılı ya da ayakta rehabilitasyona gönderilene kadar ya da taburcu edilene kadar sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunun için Berlin’deki Alman Kalp Merkezi (DHZB) ve Charité hastanesi ile sıkı bir işbirliği yürütüyoruz. Bu güçlü ortaklarla yürüttüğümüz işbirliği hastanemizin kuruluşundan bu yana bir geleneğidir. Hastalarımızın birbiri ile ilişkilendirilmiş bu tedavi süreçlerini bütünsel bir tedavi konsepti olarak hissetmelerini amaçlıyoruz. Gerekli olduğu zaman dışarıdan uzmanların desteğine başvuruyoruz.

En modern tanı ve tedavi yöntemleri

Paulinenkrankenhaus hastanesi 148 yatağa sahiptir.

Yatakların 127’si 5 normal bakım servisinde bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitemiz ileri derecede uzmanlaşmış cihazlarla donatılmış 21 yatağa sahiptir. Yoğun bakım ünitesindeki yataklarının tümü solunum cihazlarıyla donatılmıştır. Tedavi kalitemiz bilimsel temelli ilkelere ve standartlara dayanmaktadır. Bu uzmanlık kalitesini insana eğilimle tamamlıyoruz. Çalışanlarımız hastalara ve yakınlarına her zaman kulak vermektedir. 

Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?   Ağırlıklı çalışma konularımıza ve dâhiliye bölümümüzün tanı ve terapi olanaklarına ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışmalarımızı bir kaç ilkelere göre biçimlendiriyoruz

Çalışmalarımızın merkezinde hasta yer almaktadır
 • Tedavi planlamasında hastaların ve yakınlarının görüşlerini de dikkate alıyoruz.
 • Hastalarımızın özel alanlarına saygılıyız.  
 • Hastalarımıza ve onların irade beyanlarına saygı duyuyoruz.
 • Önerileri ve eleştirileri yapıcı bir katkı olarak görüyoruz.
 • Tedavi akışlarını hasta merkezli olarak biçimlendiriyoruz.
 • En iyi tedavi ve yatırma olanakları sağlıyoruz.
 • Birlikte bir tedavi birliği oluşturuyoruz.
Daima daha iyi olmak istiyoruz
 • Çalışanlarımızın sürekli yetkinleşmesini sağlıyoruz.
 • Çalışanlarımızın sosyal becerilerini geliştiriyoruz.
 • Çalışanlarımızın önerilerini yapıcı katkılar olarak görüyor ve uygulamaya koyuyoruz.
 • İnsani bir çalışma örgütlenmesi sağlıyoruz.
 • Teknik yeniliklere ve yeni çalışma biçimlerine açığız.
 • Çalışma ve örgütlenme yapılarımızı yeni bilgilere göre uyarlıyoruz.
 • Verimli bir kalite güvence sistemini oturttuk.
 • İş başvurusunda bulunanlar arasından özenle seçim yapıyoruz.
 • Eğitim alan çalışanlarımıza uygun davranışlar gösterilmesini sağlıyoruz.
Gider bilinci ve çevre korumasını yaşama geçiriyoruz
 • Yeni tıp ve bakım standartları geliştiriyoruz.
 • Çalışanlarımızı bütçe planlamasına dâhil ediyoruz.
 • Tüketim malzemelerini gider bilinci ile kullanıyoruz.
 • Çevreyi koruyoruz ve salınımları azaltıyoruz.
Paulinenkrankenhaus hastanesinin geleneğine bağlı kalıyoruz
 • İleri teknoloji ile insaniliği birleştiriyoruz.
 • Saygılı davranış biçimlerine önem veriyoruz.
 • İşbirliğine dayalı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.
 • Karşılıklı saygıyı şart koşuyoruz.

Dokümantasyon sistemimiz

Paulinenkrankenhaus hastanesi kâğıtsız bir hastanedir. Raporları, belgelerin tamamını, tüm seyir ve gözlem dokümantasyonunu, ayrıca makinelerle saptanan tüm parametreleri elektronik bir dosyada topluyoruz. Böylece yüksek bir dokümantasyon kalitesi sağlıyoruz böylece tüm bilgilere eksiksiz, mantıklı ve hızlı erişimi mümkün kılıyoruz.